Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

13 mrt Corona-virus

UPDATE woensdag 18 maart 13.00 uur

Wie vragen heeft over het Corona-virus en de bijkomende maatregelen in België kan terecht op de website www.info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.

Dringende hulp nodig? Bel 112!

De wijkkantoren in Laakdal en Meerhout zijn gesloten, de afspraken in het hoofdkantoor in Geel blijven in beperkte mate behouden. Stel niet-dringende zaken uit naar een later tijdstip of gebruik het digitaal loket.

---

UPDATE maandag 16 maart 15.30 uur

De politiezone geeft de volgende weken voorrang aan dringende politiehulp en het toezien op het naleven van de afgekondigde maatregelen m.b.t. het Corona-virus. Heb je dringende politiehulp nodig? Bel 112!

Wijkkantoren

De afspraken in de wijkkantoren van Laakdal en Meerhout worden tot en met vrijdag 20 maart 2020 allemaal verplaatst naar een ander moment en naar het hoofdkantoor in Geel. Mensen die al een afspraak gemaakt hadden in Laakdal of Meerhout, worden persoonlijk verwittigd. We vragen om nieuwe afspraken - indien mogelijk - uit te stellen naar een later tijdstip. De meeste niet-dringende aangiften kan je ook via het digitaal loket laten verlopen.


Vragen Corona-virus in België

Wie vragen heeft over het Corona-virus en de bijkomende maatregelen in België kan terecht op de website www.info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689 (tussen 8 en 20 uur).

---

Bericht vrijdag 13 maart

We kunnen er niet meer omheen, heel het land is de voorbije dagen en uren meer dan ooit in de ban van het Coronavirus. Ook de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gaat tot actie over om zich te wapenen tegen de opmars van het virus. Als politie hebben we een verplichting tegenover onze maatschappij om ook in tijden van crisis paraat te staan. Samen met de medische diensten, de civiele bescherming en de brandweer wordt van ons verwacht om ook nu te waken over de veiligheid binnen onze politiezone. Maar uiteraard dienen ook wij de nodige maatregelen met betrekking tot het Coronavirus te nemen, in eerste instantie voor de eigen medewerkers.

Maatregelen medewerkers

In onze kantoren en de voertuigen worden daarom de nodige producten voorzien om de basishygiënevoorschriften te kunnen opvolgen. Voor alle diensten wordt zoveel mogelijk ingezet op thuiswerk. Dankzij verschillende digitale toepassingen kunnen vergaderingen en overlegmomenten tussen politiemedewerkers ook vanop afstand georganiseerd worden. Uiteraard is dit niet mogelijk voor de politieploegen op straat en kan de burger onverwijld op onze dienstverlening blijven rekenen.

Aangiften op afspraak

De afspraakmomenten in het veiligheidshuis en de wijkkantoren blijven behouden. Geplande afspraken gaan voorlopig door, uiteraard op voorwaarde dat je geen ziektesymptomen vertoont. Wel vragen we om nieuwe afspraken, indien mogelijk, uit te stellen naar een later tijdstip of via het digitaal loket te laten verlopen.